Carinnaha Nouns

Note that all nouns are given in their nominative singular form and all verbs are given in their indicative perfect or imperfect (depending on which is default) witness form with a 3rd m. sg. subject.

person: nedra (m.) [neːtɾa], nedrha (f.) [neːtɾɐχɑ]
people: guha (f., coll.) [koχɑ] (stem guha)
thing: jalla (m.) [tɕalːa]
idea: cafa (f.) [tɕʼaɸa]
name: neja (m.) [neːdʑa]
place: trda (f.) [tʼɾəda]
time, tide: liga (f.) [liɡa]
mass: kula (m.) [kʼula]
topic, subject: breha (m.) [pɾɛːχɑ]
hour: xiata (m.) [ɕiʔatʼa]
land: gnta (m.) [kəntʼa]
lake: guaha (f.) [kuʔɑχɑ]
sea: jurra (m.) [tɕurːa]
island: wabba (f.) [wapːa]
river: vrha (m.) [βɾɐχɑ]
canal, channel: dretnha (f.) [tɾeːtʼnɐχɑ]
bay: gwea (m.) [kweːʔa] (stem gwea)
village: yota (m.) [joːtʼa]
town: kmda (m.) [kʼəmta]
city: nulla (f.) [nulːa]
baby: ludda (f.) [lutːa]
child: roha (m., coll.) [ɾɔːχɑ], rohha (f., coll.) [ɾɔːχːɑ]
adolescent: freda (m.) [ɸɾeːda], fredha (f.) [ɸɾeːtχɑ]
friend: sloa (f.) [sloːʔa] (stem sloa)
father: caya (m.) [tɕʼaja]
mother: duxa (f.) [tuɕa]
brother: ryinna (m.) [ɾjinːa]
sister: hela (f.) [χɛːla]
son: sbra (m.) [səpɾa]
daughter: zoka (f.) [zoːkʼa]
nephew: savna (m.) [saβna]
niece: qudda (f.) [qʼotːa]
paternal grandfather: kyalla (m.) [kʼjalːa]
maternal grandfather: geta (m.) [keːtʼa]
paternal grandmother: jana (f.) [tɕana]
maternal grandmother: fika (f.) [ɸikʼa]
paternal uncle: sikka (m.) [sikʼːa]
maternal uncle: vraqa (m.) [βɾɑqʼɑ]
paternal aunt: niha (f.) [neχɑ]
maternal aunt: leza (f.) [leːza]
paternal male cousin: drba (m.) [tɾəba]
maternal male cousin: ginna (m.) [kinːa]
paternal female cousin: rawa (f.) [ɾawa]
maternal female cousin: xyova (f.) [ɕjoːβa]
day: yaha (m.) [jɑχɑ]
night: ruka (f.) [ɾukʼa]
morning, tomorrow: (f.) litra [litʼɾa]
noon: soca (m.) [soːtɕʼa]
afternoon: fara (m.) [ɸaɾa]
evening: weklha (f.) [weːkʼlɐχɑ]
humankind: lakrha (f.) [lakʼɾɐχɑ]
base: riyya (m.) [ɾijːa]
house: tarda (f.) [tʼaɾta]
road: faxa (f.) [ɸaɕa] (stem faxa)
path: nima (f.) [nima]
hill: sdeha (m.) [sədɛːχɑ]
mountain: trvha (f.) [tʼɾəβχɑ]
valley: fida (f.) [ɸida]
flood: lefa (f.) [leːɸa]
rain: deya (m.) [teːja]
storm: sha (m.) [sɐχɑ]
lightning, attack: rika (f.) [ɾikʼa]
wave: xua (m., coll.) [ɕuʔa] (stem xua)
tree: lyiha (f., coll.) [ljeχɑ] (stem lyiha)
plant: satra (m., coll.) [satʼɾa]
animal: bvna (m.) [pəβna]
water: kera (m., mass) [kʼeːɾa]
air: xnnaha (f., mass) [ɕənːɑχɑ]
wind: brkna (m.) [pɾəkʼna]
light: laxha (f., maybe mass) [laɕχɑ]
sound: vera (m., maybe mass) [βeːɾa]
sun: qara (m.) [qʼɑɾa]
moon, month: brna (f.) [pɾəna]
star: lita (m.) [litʼa]
planet: lita vitrta (m.) [litʼa βitʼɾətʼa]
meteor: lita byota (m.) [litʼa pjoːtʼa]
comet: lita qirra (m.) [litʼa qʼerːa]
season: briwwa (f.) [pɾiwːa]
spring: draya (f.) [tɾaja]
summer: kabba (f.) [kʼapːa]
autumn: tewa (f.) [tʼeːwa]
winter: yorha (f.) [joːɾχɑ] (stem yorh)
sky: dutha (f.) [tutʼχɑ]
ground: witra (m.) [witʼɾa]
world: leda (m.) [leːda]
soil: yoka (f.) [joːkʼa]
food: saada (m., coll.) [saʔada]
grain: carda (m., coll.) [tɕʼaɾta]
bread: tiaha (m., mass) [tʼiʔɑχɑ]
soup: brqa (f., mass) [pɾɐqʼɑ]
fruit: filha (f., coll.) [ɸilχɑ]
vegetable: gaja (f., coll.) [kadʑa]
meat: zuka (m., mass) [zukʼa] (stem zuka)
nut: madha (f., coll.) [matχɑ]
seed: yihra (m., coll.) [jeχɾɑ]
milk: zekka (f., mass) [zeːkʼːa]
fire: diqaha (f, may be mass). [teqʼɑχɑ]
smoke: vira (m., mass) [βiɾa] (stem vira)
ash: unnha (f., mass) [unːɐχɑ]
soot: xoga (m., mass) [ɕoːɡa]
dust: lufa (f., mass) [luɸa]
field: ryiqa (m.) [ɾjeqʼɑ]
skin, surface: gwuka (m., maybe mass) [kwukʼa]
head, top, above: gaha (f.) [kɑχɑ] (stem gah)
brain: liva (f.) [liβa]
hair: bvila (m., coll.) [pəβila]
eye: dta (f., coll.) [tətʼa]
eyelash: zaqa (m., coll.) [zɑqʼɑ]
eyebrow: klma (f., coll.) [kʼləma]
ear: ninna (m., coll.) [ninːa]
nose: vyena (m.) [βjeːna]
mouth, out: qroda (m.) [qʼɾoːda]
lip: seka (f., coll.) [seːkʼa]
tooth: gutha (f., coll.) [kutʼχɑ]
tongue: ciha (f.) [tɕʼeχɑ]
chin: zella (m.) [zeːlːa]
throat: fojha (f.) [ɸoːtɕχɑ]
neck: nifa (m.) [niɸa]
arm: leqa (m., coll.) [lɛːqʼɑ]
elbow: ryiha (f., colll.) [ɾjeχɑ] (stem rih)
wrist: gruva (m., coll.) [kɾuβa]
hand: wiqla (f., coll.) [weqʼlɑ]
finger: treka (m., coll.) [tʼɾeːkʼa]
(finger/toe)nail: selha (f., coll.) [seːlχɑ]
chest: drma (m.) [tɾəma]
breast: halla (f., coll.) [χɑlːa]
heart, inside: jogra (m.) [tɕoːkɾa]
lung: yumha (f., coll.) [jumχɑ]
stomach, front, in front: lida (f.) [lida]
spine, back, behind: juka (m.) [tɕukʼa]
waist: blira (m.) [pliɾa]
penis: molda (f.) [moːlta]
testes: krlla (m., coll.) [kʼɾəlːa]
vulva, vagina: deka (m.) [teːkʼa]
buttocks, bottom: xwala (f.) [ɕwala]
thigh: hetha (f., coll.) [χɛːtʼχɑ]
leg: banna (m., coll.) [panːa]
knee: leha (f., coll.) [lɛːχɑ]
ankle: cuqa (m., coll.) [tɕʼoqʼɑ]
foot, below: trna (m., coll.) [tʼɾəna]
heel: hacra (m., coll.) [χɑtɕʼɾa]
toe: medha (f., coll.) [meːtχɑ]
urine: gadda (m., mass) [katːa]
feces: vrila (m., mass) [βɾila]
boat, ship: ladna (m.) [latna]
cart: rigna (f.) [ɾikna]
horse: cinda (m.) [tɕʼinta]
male animal: yika (m.) [jikʼa]
female animal: vuha (f.) [βoχɑ] (stem vuh)
baby animal: drota (m., coll.) [tɾoːtʼa]
head of cattle: leta (f., coll.) [leːtʼa]
sheep: gabra (m., coll.) [kapɾa]
goat: hwatta (f., coll.) [χwɑtʼːa]
pig: yuxa (m., coll.) [juɕa]
rabbit: vaha (m., coll.) [βɑχɑ]
chicken: tuhra (f., coll.) [tʼoχɾa]
goose: dola (m, coll.) [toːla]
duck: drmha (f., coll.) [tɾəmχɑ]
cat: wihha (m.) [weχːɑ]
dog: xufa (f.) [ɕuɸa]
deer: jada (f., coll.) [tɕada]
mouse: pavva (m.) [pʼaβːa]
rat: lyoxa (f.) [ljoːɕa]
wolf: qobrha (f.) [qʼɔːpɾɐχɑ]
bird: meqna (m., coll.) [mɛːqʼna]
fish: klna (f., coll.) [kʼləna]
word: coya (f.) [tɕʼoːja]
language variety: heka (m.) [χɛːkʼa]
condition: mida (f.) [mida]
cause: neba (f.) [neːba]
choice: gluta (f.) [klutʼa]
speed: valla (m.) [βalːa]
realm, kingdom: jeta (f.) [tɕeːtʼa]
king: vrala (m.) [βɾala], vralha (f.) [βɾalχɑ]
prince: coma (m.) [tɕʼoːma], comha (f.) [tɕʼoːmχɑ]
will: grpha (f.) [kɾəpʼχɑ]
debt: gribba (f.) [kɾipːa]
evil: sluja (f.) [sludʑa]
accident: glebha (f.) [kleːpχɑ]
clock: heqrdha (f.) [χɛːqʼɾətχɑ]
surroundings, around: gyala (f.) [kjala]
middle, between: mixa (f.) [miɕa]
door: yetha (f.) [jeːtʼχɑ]
glass: konna (m.) [kʼoːnːa]
swirl: reqqa (f.) [ɾɛːqʼːɑ]
victory: loha (m.) [lɔːχɑ]
god, deity: tea (m.) [tʼeːʔa], teaha (f.) [tʼeːʔɑχɑ] (stem tea)
place of worship: brafha (f.) [pɾaɸχɑ]
priest: noha (m.) [nɔːχɑ], nohha (f.) [nɔːχːɑ]
alphabet: leyha (f.) [leːjχɑ]
garden: rayka (f.) [ɾajkʼa]
crop: midda (m., coll.) [mitːa]
market: nehha (m.) [nɛːχːɑ]

Go back to the Carinnaha page.

Go back to the main page.